آمار

مجموعه بزرگ بستنی لاغری، طی سالهای اخیر موفق به کاهش وزن هزاران نفر از ایرانیان عزیر در نقاط مختلف جهان شده است. 

قسمتی از آمار و نتایج فعالیت های این مجموعه را اینجا مشاهده میکنید:


برگزاری10 دوره برف تکونی(آمادگی پیش از رژیم اصلی) که به کاهش وزن هزاران کیلویی منتج شده است.


ثبت نام بیش از 2300 نفر از ایرانیان عزیز در دوره اکو دایت (رژیم ارزان) که با موفقیت بیش از 95 درصدی شرکت کنندگان در این رژیم به اتمام رسید.


دانلود و استقبال خیره کننده از کتابهای دیجیتال ما که به رکورد شکنی فروش در کمتر از 48 ساعت، انجامید.


نزدیک به 200 هزار فالوور در پیج های مختلف مجموعه بزرگ بستنی لاغری در اینستاگرام