آیا واقعاغول چاقی وجود دارد؟ جواب من آری است. چاقی، غول است. زیرا اولا نبرد با آن پیچیده و پر از رمز و راز است و ثانیا بعد از کشته شدن این غول، غول بزرگتر مرحله بعد سر راهمان سبز میشود. برای از پا در آوردن این غول، نیاز به کنار گذاشتن عادت های غلط غذایی داریم. یعنی به زبان عامیانه کنار گذاشتن رفیق چندین و چند ساله خودمان، جناب «پرخوری».

بدیهی است که ممکن است برای برخی از دوستان، کار سختی تصور شود. کم خوری شاید از ترک سیگار هم سخت تر باشد، چون فرد سیگاری بعضا از طرف دیگران سرزنش میشود یا لااقلش از سوی اطرافیان، کمتر دعوت به سیگار میشود. در حالی که اطرافیان ما قربان صدقه مان میروند که بخوریم(همان عمه محترم را میگویم). فرد سیگاری، حداقل جاهایی را مشاهده میکند که تابلوی «سیگار ممنوع» زده شده است. ولی خوردن، همه جا خوب است و مدام ما را  به سمت خود جلب میکند. 

ولی داستان فقط در این سوی سکه نیست. همان طور که گفته شد، لاغری پیچیده است نه سخت. ما معمولا از انجام کارهای سخت بیزاریم. چون احتمال  موفقیت خودمان را کم میبینیم. ولی وقتی بدانیم با دانستن فوت و فن های یک موضوع، میتوانیم به راحتیبدان برسیم، با خیال راحت در آن راه قدم بر میداریم. لاغر شدن هم قواعدی دارد که با دانستن آنها، آسانتر از خوردن بستنی میشود. پس قدم های محکمی بردارید که شما بر این غول، پیروز خواهید شد.


- بخشی از کتاب بستنی لاغری