رژیم درمانی

فوت و فن های ورزش رژیمی

/varzeshrejimi

ورزش هم میتواند به سرعتِ لاغری ما اضافه کند و هم میتواند در تخلیه احساسات منفی، استرس و فشارهای روحی به ما کمک نماید و با این کار عوامل روانی ایجاد گرسنگی را کاهش دهد.