در این دوره تمام تکنیک هایی را که ذهن قراره به داد جسم برسد، یا جان در خدمت تن هست را میگویم.
ما وقتی استرس میگیریم، اراده مان ضعیف میشود، نمی توانیم تمرکز کنیم، در کنترل کارهایمان دچار مشکل می‌شویم چرا؟!! چون بدن یک رفتار طبیعی از خودش نشان می‌دهد ذهن بصورت اتو پایلوت تمام توان و انرژی خود را روی بدن و کارهایی که بر حسب عادت هست در برنامه ما قرار می دهد.
پس ما می توانیم با کاهش استرس، در خدمت اجرای رژیم قرار بگیریم. خیلی از ماها فکر می‌کنیم اراده نداریم ما می‌گوییم همه ی انسان ها اراده دارند منتهی با روش هایی می‌توانیم این اراده را تقویت کنیم.
در دوره بستنی آهنی خواهیم گفت چگونه می‌توانیم علاوه بر کاهش استرس که یک روی نداشتن اراده است ، چه کارهایی انجام دهیم اراده، انگیزه، تمرکزمان بالا برود و یا چه عادتی چگونه کنار گذاشته شود چون قائده و تکنیک خاصی دارد، ما می‌خواهیم در ۲۱ روز شکستن عادت ها ی غلط و ایجاد عادت های خوب را توضیح دهیم تمام این ها دوره بستنی آهنی در ۳۰ گام خدمت شما تقدیم می شود.

استرس (قسمت اول)
استرس(قسمت دوم)
استرس(قسمت سوم)
استرس(قسمت چهارم)
عادت چگونه شکل می گیرد
شناخت عادت کلیدی
خود آگاهی در عادت ها
جایگزین کردن یک عادت سالم به جای یک عادت غلط
چگونه تمرکز خودمان را بالا ببریم؟
قاطعیت
اعتماد به نفس
علت بی انگیزگی
انگیزه
پيگيري اول تغییر عادت ها
صحبت موثر با خویشتن
تکنیک وقفه و اقدام
تکنیک های خود هم دردی
اراده در مقابل وسوسه
پرخوری آخرش
اراده در مقابل متنوع خوری
چالش باشه بعدا
حال خوش
اراده چیست (قسمت اول)
اراده چیست (قسمت دوم)
مدیریت اراده
راه های تقویت اراده (قسمت اول)
راه های تقویت اراده(قسمت دوم)
تکنیک۲۰۲۰


برای تهیه دی وی دی دوره بستنی آهنی(تقویت اراده) اینجا کلیک کنید