آنتی بیوتیک

احتمال بروز چاقی با مصرف آنتی بیوتیک در دوران خردسالی

/antibiotics-and-childhood-obesity

بر اساس مطالعات جدید، مصرف آنتی بیوتیک در دوران کودکی و نوزادی می‌تواند احتمال بروز چاقی را افزایش می‌دهد.