بیماری کلیه

۱۰ ماده غذایی برای دوری از بیماری‌های کلیوی

/kidney-disease

مصرف مواد غذایی فراوری شده و چرب، فشار زیادی به کلیه‌ها تحمیل می‌کند و منجر به افزایش تولید اسید اوریک توسط این اندام می‌شود. کلیه‌ها بهترین اعضای بدن برای از بین بردن مواد زائد، مایعات اضافی، تنظیم نمک، پتاسیم، سطح اسید و فشار خون هستند که بروز نارسایی در این ارگان حیاتی بدن می‌تواند عوارض سختی به دنبال داشته باشد، بهترین راه برای محافظت از کلیه‌ها حفظ قند و فشار خون است. دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت پیشنهادهایی برای انتخاب‌های غذایی برپایه گیاهان برای حفظ عملکرد کلیه‌ها مطرح کرده است.