ترک لب

تسکین ترک لب‌ ها در هوای سرد

/relief-of-cracked-lips-in-cold-weather

یکی از اثراتی که سرد شدن هوا بر پوست ما می‌گذارد، این است که پوست لب‌هایمان را دچار ترک‌خوردگی می‌کند.