جوراب

حتما جوراب بپوشید

/be-sure-to-wear-socks

یکی از مهمترین دلایل پوشیدن جوراب، محافظت از پا به‌ عنوان قلب دوم بدن انسان است. به همین دلیل در صورت تماس مداوم پا با زمین، این عضو مهم بدن در معرض آسیب‌های بسیاری قرار می‌گیرد. اما زمانی که جوراب به پا داشته باشید، پاها موقع راه رفتن از آسیب‌های احتمالی همچون فرورفتن جسم تیز و غیره در امان خواهند بود.