خطرات رژیم کتوژنیک

خطرات رژیم کتوژنیک چیست؟

/dangers-of-the-ketogenic-diet

رژیم کتوژنیک یک رژیم غذایی کم کربوهیدرات، پر چربی و متعادل پروتئین است که هدف آن ایجاد یک حالت متابولیک به نام کتوز است، در این حالت بدن به جای گلوکز از چربی برای تامین انرژی استفاده می‌کند.