خواص مواد غذایی

صفر تا صد فواید و مضرات گوشت قرمز

/redmeat

گوشت قرمز گوشت پستانداران است که به شکل خام، قرمز رنگ است. این یکی از بحث برانگیزترین خوراک ها در تاریخ تغذیه به شمار می رود. گرچه انسان سالهاست از آن تغذیه می کند اما بسیاری از مردم معتقدند که می تواند باعث آسیب شود. این مقاله قصد ندارد مسائل اخلاقی و زیست محیطی را حل کند و تنها در مورد خواص گوشت قرمز صحبت خواهیم کرد. یک نسل یا دو نسل پیش پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ ما گوشت قرمز را به عنوان یک غذای سالم مغذی مشاهده کردند. اما این روزها بسیار متفاوت است و بین این که آیا گوشت گاو سالم است یا سلامت ما را متزلزل می کند، تضادهایی وجود دارد. بعضی از وگان های افراطی حتی از مقامات خواستند که گوشت را از منبع غذایی حذف کنند. گوشت قرمز ممکن است برخی از مزایای سلامت مهم را دارا باشد. این مقاله نگاهی دقیق به خواص گوشت قرمز دارد.