معده درد

موادغذایی که معده درد شما را تسکین می‌دهد

/foods-that-relieve-your-stomach-ache

خوردن برنج، سیب، نان تست و موز می‌تواند به بهبود معده درد کمک کند و مصرف غذاهای سرخ شده و تند می‌تواند معده درد شما را بدتر کند.