پرخوری عصبی

۲۲ راهکار ساده برای کنترل پرخوری

/obesity-and-overeating

کنترل پرخوری، به خصوص در برابر غذاها، برای بیشتر افراد، با چالش های بسیاری همراه است.مصرف بیش از حد غذا، در حالت ایستاده یا نشسته، که کالری بیش از حدی را به بدن وارد می کند، نوعی عادت روزانه است و ترک آن، سختی های زیادی با خود به همراه دارد.