کره

مناسب‌ترین جایگزین‌ها برای کره در رژیم غذایی

/the-most-suitable-substitutes-for-butter-in-the-diet

اضافه کردن کره به هر غذایی، مزه آن را بهبود می‌بخشد ولی اگر می‌خواهید از چاقی و بروز عوارض قلبی و عروقی پیشگیری کنید بهتر از است از جایگزین‌های کره، استفاده کنید.