کسب و کار

نکات طلایی برای راه‌اندازی کسب و کار خانوادگی (قسمت چهارم؛ درآمدزایی با هوش مصنوعی)

/sobhaneh4

دکتر حمیدرضا افراشته (مدیرمسئول انتشارات بستنی لاغری) با حضور در برنامه صبحانه ایرانی شبکه دو سیما، نکاتی طلایی پیرامون راه‌اندازی کسب و کار خانوادگی ارائه داده است که به صورت قسمت‌های مجزا برای شما عزیزان، در اینجا قرار داده‌ایم. این قسمت مربوط به جلسه مورخه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۲ می‌باشد. موضوع این برنامه به روشهای درآمدزایی با هوش مصنوعی، مربوط است.


نکات طلایی برای راه‌اندازی کسب و کار خانوادگی (قسمت سوم؛ فرمول سرمایه‌گذاری در بورس)

/sobhaneh3

دکتر حمیدرضا افراشته (مدیرمسئول انتشارات بستنی لاغری) با حضور در برنامه صبحانه ایرانی شبکه دو سیما، نکاتی طلایی پیرامون راه‌اندازی کسب و کار خانوادگی ارائه داده است که به صورت قسمت‌های مجزا برای شما عزیزان، در اینجا قرار داده‌ایم. این قسمت مربوط به جلسه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ می‌باشد. موضوع این برنامه به فرمول سرمایه‌گذاری در بورس مربوط است.


نکات طلایی برای راه‌اندازی کسب و کار خانوادگی (قسمت دوم؛ سرمایه‌های کوچک در بورس)

/sobhaneh2

دکتر حمیدرضا افراشته (مدیرمسئول انتشارات بستنی لاغری) با حضور در برنامه صبحانه ایرانی شبکه دو سیما، نکاتی طلایی پیرامون راه‌اندازی کسب و کار خانوادگی ارائه داده است که به صورت قسمت‌های مجزا برای شما عزیزان، در اینجا قرار داده‌ایم. این قسمت مربوط به جلسه مورخه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ می‌باشد. موضوع این برنامه به سرمایه‌گذاری های خرد در بورس است.


نکات طلایی برای راه‌اندازی کسب و کار خانوادگی (قسمت اول)

/sobhaneh1

دکتر حمیدرضا افراشته (مدیرمسئول انتشارات بستنی لاغری) با حضور در برنامه صبحانه ایرانی شبکه دو سیما، نکاتی طلایی پیرامون راه‌اندازی کسب و کار خانوادگی ارائه داده است که به صورت قسمت‌های مجزا برای شما عزیزان، در اینجا قرار داده‌ایم. این قسمت مربوط به جلسه مورخه 16 اردیبهشت ماه 1402 می‌باشد.