ادویه

ادویه‌ای که سکته قلبی را از شما دور می‌کند

/pepper-and-heart-attack

فلفل یک ماده غذایی است که با مصرف آن می‌توانید از خطر مرگ و میر ناشی از حمله قلبی جلوگیری کنید.