افزایش هوش

برای افزایش هوش این پنج ماده غذایی را امتحان کنید

/food-to-increase-intelligence

 غذایی که می‌خورید، به مثابه سوختی است که مغز با استفاده از آن کار می‌کند.