خطرات پر خوابی

بلاهایی که پر خوابی بر سر بدن می‌آورد

/dangers-of-oversleeping

پرخوابی به‌خودی‌خود خطرناک نیست اما اگر به‌طور مداوم تکرار شود، روی جسم و روان شما تاثیر می‌گذارد.