دندان

۳ توصیه برای مراقبت از دندان‌های کودکان/ دندان شیری بی‌اهمیت نیست

/baby-teeth

از هر سه کودک استرالیایی یک نفر در زمان شروع مدرسه دچار پوسیدگی دندان می‌شود و تا زمانی که آنها به هشت یا ۹ سالگی می‌رسند، این میزان به بیش از ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.


کمبود این ویتامین‌ها باعث پوسیدگی دندان می‌شود

/vitamins-and-teeth

پوسیدگی دندان نوعی بیماری است که در آن بافت سخت دندان (مینا و سپس عاج) تخریب می‌شود. این تخریب به وسیله اسیدی که از برخی باکتری‌ها خارج می‌شود به‌وقوع می‌پیوندد.