دندان کودک

۳ توصیه برای مراقبت از دندان‌های کودکان/ دندان شیری بی‌اهمیت نیست

/baby-teeth

از هر سه کودک استرالیایی یک نفر در زمان شروع مدرسه دچار پوسیدگی دندان می‌شود و تا زمانی که آنها به هشت یا ۹ سالگی می‌رسند، این میزان به بیش از ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.