سکته قلبی

آیا سرفه کردن می تواند باعث توقف حمله قلبی شود؟

/can-coughing-stop-a-heart-attack

ایست قلبی:این اتفاق زمانی رخ می دهد که جریان خون در بدن کاهش یابد.این باعث ضعیف‌تر و نامنظم‌تر شدن انقباضات قلب می‌شود.در نتیجه به قسمت‌های مختلف بدن اکسیژن کافی نمی‌رسد و فرد هوشیاری خود را از دست می‌دهد.


ادویه‌ای که سکته قلبی را از شما دور می‌کند

/pepper-and-heart-attack

فلفل یک ماده غذایی است که با مصرف آن می‌توانید از خطر مرگ و میر ناشی از حمله قلبی جلوگیری کنید.