شیزوفرنی

بیماری شیزوفرنی چیست و چه علائمی دارد؟

/schizophrenia

شیزوفرنی یک نوع بیماری روانی و روحی است که در آن فکر فرد دچار اختلال می شود و تشخیص علت و علائم های شیزوفرنی سخت و دشوار است.