میوه بنفش

خاصیت شگفت انگیز میوه های بنفش

/the-amazing-properties-of-purple-fruits

 وجود رنگ بنفش در میوه‌ها و سبزیجات، اغلب نشانه مواد مغذی موسوم به «آنتوسیانین» است.