پوسیدگی دندان

کمبود این ویتامین‌ها باعث پوسیدگی دندان می‌شود

/vitamins-and-teeth

پوسیدگی دندان نوعی بیماری است که در آن بافت سخت دندان (مینا و سپس عاج) تخریب می‌شود. این تخریب به وسیله اسیدی که از برخی باکتری‌ها خارج می‌شود به‌وقوع می‌پیوندد.