پیاز سفید

پیاز زرد بهتر است یا سفید؟

/white-or-yellow-onion

پیاز سفید نسبت به پیاز زرد ملایم ‌تر و شیرین ‌تر است.