کافئین

۶ علامت که می‌گوید باید کافئین را ترک کنید

/6-signs-that-you-should-quit-caffeine

اگر صبح‌ها تا پیش از خوردن چای یا قهوه، خلق خوبی ندارید، نشان‌دهنده اعتیادتان به کافئین است. کافئین به مغز حس خوبی می‌دهد و نبود آن موجب بدخلقی‌تان می‌شود.