مرغ

دستور پخت زرشک پلو با مرغ رژیمی

/barberry-rice-with-chicken

برای پخت زرشک پلو با مرغ رژیمی، می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید: