یک دوره آمادگی رژیم غذایی به مدت سی روز است که هر روز یک قدم به شما گفته می‎شود. این قدم‎ها یا از جنس انجام یک کار ساده و یا ترک یک رفتار نادرست هستند و یا یک نکته آموزشی )برای حذف پرخوری و اجرای آسانتر رژیم غذایی( را به شما میگویند. برفتکونی دقیقاً یک دوره مقدماتی برای رژیم غذایی است. خودش رژیم غذایی نیست؛ ولی آمادگی برای رژیم غذایی ایجاد میکند؛ خلاصه بگویم؛ رژیم نیست ولی کاهش وزن به همراه دارد! آن هم بدون رژیم!

"دیگه چی از این بهتر؟! توی یه ماه بدون استرس، وزنتو کم کن و خودتو برای یک رژیم اصولی هم آماده کن!"

معرفي دوره:

علت موفقيت دوره برفتكوني اين است كه برعكس رژيم‎هاي ديگر، به شما برنامه غذايي نمی دهد؛ در واقع طی چند روز به شما می‎گوید چه چیزهایی را حذف کنید و چه چیزهایی را به غذایتان اضافه کنید تا نتیجه آن، در عمل، یک رژیم غذایی باشد؛ منتهی بدون اینکه هول و ولای "چی بخورم؛ چی نخورم؟!" داشته باشید! تازه این تغییرات بسیار آهسته و نرم نرم انجام می‎شود؛ مثل شناگری که یک دفعه به داخل آب شیرچه نمی‎زند؛ بلکه به تدریج وارد قسمت‎های عمیق میشود! با انجام این مراحل، مطمئن باشید؛ ذهن و بدنتان هر دو، آمادگی لازم برای یک مسافرت طولانی و بدون بازگشت را پیدا میکنند! مسافرت که چه عرض کنم! به عبارت بهتر، مهاجرت به ساحل سلامتی و تندرستی! مهاجرت به منطقه دلپذیر تناسب اندام و ذهن زیبا و شروع یک زندگی به سبک جدید.

مراحل اجرایی:

همانطوری که گفته شد؛ طی سی روز، سی قدم كوچك به شما گفته می‎شود و شما باید هر روز قدم مربوط به آن روز را اجرا نمایید. ممکن است سوال بفرمایید که آیا باید قدم‎های قبلی را رها کنیم و هر روز همان قدم را اجرا کنیم؟ پاسخ منفی است. هر روز قدم‎های قبلی به همراه قدم مربوط به آن روز را باید اجرا فرمایید. یعنی قدم‎های قبلی حذف نمی‎شود؛ بلکه هر روز یک قدم به قدم‎های گذشته اضافه می‎شود!


جهت سفارش و تهیه DVD دوره برف تکونی، اینجا کلیک کنید.