اصول تغذیه

نکاتی در مورد تغذیه مناسب

/good-nutrition

برای داشتن تغذیه مناسب، باید به چند نکته توجه کنید. اول اینکه باید مقدار کالری مصرفی خود را با میزان فعالیت بدنی خود متعادل کنید. اگر بیش از نیاز بدن خود کالری دریافت کنید، وزن شما افزایش خواهد یافت و اگر کمتر از نیاز بدن خود کالری دریافت کنید، وزن شما کاهش خواهد یافت. دوم اینکه باید غذاهای متنوع و متعادلی را از گروه‌های غذایی مختلف مصرف کنید.