داروی ضد تهوع

بهترین راه های خلاصی از حالت تهوع چیست؟

/anti-nausea

حالت تهوع به احساس ناآرامی معده و یک ناراحتی عمومی اشاره دارد که اغلب منجر به استفراغ می شود. دارو می تواند به درمان حالت تهوع کمک کند، اما درمان های خانگی مانند زنجبیل ممکن است کمک کننده باشد.