درد پریود

ورزش در دوران قاعدگی خوب است یا نه؟

/period-exercise

ورزش در دوران پریود خوب است یا بد؟ این سوالی است که بسیاری از خانم‌ها با آن مواجه می‌شوند. ورزش همیشه یکی از اصولی‌ترین روش‌‌ها برای حفظ سلامتی بدن و بهبود روحیه به شمار می‌رود؛ بااین‌حال ورزش در دوران پریودی ممکن است متفاوت باشد. برخی از افراد معتقدند ورزش برای کاهش درد پریود موثر است؛ درمقابل، عده‌ای از خانم‌ها با ورزش در دوران پریودی، قاعدگی دردناکی را تجربه می‌کنند.