دکتر افراشته

لقمه شماری چیست؟!

/morsel

لقمه شماری، شیوه ابداعی دکتر حمیدرضا افراشته (رکورددار ۶۶ کیلو کاهش وزن آسان) میباشد.


بستنی لاغری چیست؟!

/what-icecream

خیلی از کسانی کهبرای  اولین بار عبارت بستنی لاغری مواجه میشوند، این سوال در ذهنشان بخ وجود میآید که مگر میشود با بستنی، لاغر شد؟؟؟ ما در اینجا به شما آموزش میدهیم که چگونه با بستنی، به وزن دلخواه خود برسید و در آن وزن، ثابت بمانید.