راه های پیشگیری از ریزش مو

چگونه ریزش مو را متوقف کنیم

/hair-loss

پیری و ژنتیک هر دو می توانند باعث ریزش مو شوند. علت اصلی ریزش مو بر درمان مؤثرتر تأثیر می گذارد. گزینه‌ها شامل مکمل‌ها، پمادهای دارویی و تغییرات سبک زندگی است