کتاب

بستنی لاغری چیست؟!

/what-icecream

خیلی از کسانی کهبرای  اولین بار عبارت بستنی لاغری مواجه میشوند، این سوال در ذهنشان به وجود می آید که مگر میشود با بستنی، لاغر شد؟؟؟ ما در اینجا به شما آموزش میدهیم که چگونه با بستنی، به وزن دلخواه خود برسید و در آن وزن، ثابت بمانید.