علت آنکه سوال فوق در ذهن خیلی ها به وجود می آید این است که ما چاقهای دوست داشتنی عادت کرده ایم همه چیز را در دنیای خوراکی ها ببینیم. اما پاسخ به این پرسش را ادامه این مطلب موکول میکنم و قبل از آن در مورد علت پدید آمدن چاقی و اضافه وزن، توضیحاتی کوتاه میدهم و سپس به موضوع خوشمزه بستنی لاغری میپردازم.

اولین نکته این است که همه ما باید قبول کنیم که چاق هستیم و مقصر اصلی چاق شدنمان هم خودمان هستیم. یعنی نباید با بهانه هایی مثل اینکه ما از لحاظ ژنتیکی و ارثی، چاق هستیم و ... نباید خودمان را گول بزنیم.

وقتی  این اصل مهم  که خود مقضر چاق شدنمان هستیم را پذیرفتیم، میتوانیم به سراغ راهکاری برای نجات از شر چربی های اضافه برویم. چاق شدن ما، یک دلیل اصلی دارد و باقی دلایل، در فرع این اصل قرار میگیرند. 

دلیل اصلی چاقی ما، پرخوری است. بله، پرخوری. البته این پرخوری میتوانددلایل گوناگونی داشته باشد که در مباحث مختلف بستنی لاغری، به آنها پرداخته ایم. در اینجا صرفا به ذکر یک مثال از انواع پرخوری میپردازیم.

بارها پیش آمده است که ما تحت فشارهای معمول و مختلف زندگی، دچار استرس و یا عصبانیت میشویم. در اکثر مواقع، دم دستی ترین راه برای التیام استرس و آرام شدنمان را هم در خوردن میابیم.

دقت کنید وقتی ما در حالتی که استرس و یا هر حالت روحی و فکری غیرعادی هستیم و مشغول خوردن میشویم، اصلا به حجم خورن خود، دقت نمیکنیم. کمترین نتیجه این خوردن ها، چیزی نیست جز اضافه وزن. اما این تازه شروع ماجراست. چراکه پس از ساعتی که از خوردن فارغ شدیم، عذاب وجدان ناشی از پرخوری به سراغ ما می آید و وقتی این امر تکرار میشود، باز هم استرس و حالات روحی نامساعد به سراغ ما می آید و باز هم همان آش و همان کاسه. یعنی ما با یک سیکل و چرخه خطرناک رو به رو میشویم. (استرس-پرخوری-استرس-پرخوری ...)

ما در بستنی لاغری، این نوع پرخوری ها را  در دسته پرخوری های عصبی و احساسی تقسیم بندی کرده ایم. این یک نمونه از انواع پرخوری بود که خیلی از ماها، بدون توجه به زمینه های شکل گیری آن، در تله می افتیم.


پس فعلا همین قدر که پذیرفتیم مقصر چاق شدنمان، خودمان هستیم و دلیل آن هم پرخوری است، یعنی قدم اول  را محکم برداشته ایم. حال برمیگردیم به پاسخ این سوال که مگر در دنیای خوراکی ها، خوردنی خاصی وجود دارد که انسان را یک دفعه لاغر کند؟ 

خیلی ها از من (حمیدرضا افراشته- رکورددار ۶۶ کیلو کاهش وزن آسان) میپرسند چی خوردی اینقدر شدی؟

پاسخ میدهم: بستنی لاغری

برای لاغر شدن باید دهان را بر روی خوراکی های زیادی بست واین بستن تنها راه لاغری است.

شما هم بفرمایید بستنی لاغری!!!