اگر ما پس از رسیدن به وزن دلخواه، برنامه غذایی را رها کنیم و هیچ برنامه‎‎ ای برای تثبیت وزنمان نداشته باشیم و دوباره بی تحرکی خودش را نشان دهد و از آن دو مهمتر اینکه عادت های غلط برگردد و عادت های خوب کمرنگ و کمرنگ تر بشود، در آستانه اضاف وزن و یا بازگشت قرار می‌گیریم.
در دوره تثبیت، ما می‌خواهیم روش هایی را بگوییم که اولا یک برنامه غذایی پایدار تنظیم کنیم یک فعالیت بدنی معقول نه فعالیت بدنی و ورزشی که برای یک آدم حرفه ای، ما می‌خواهیم زندگی کنیم ولی در زندگی از این به بعد یک جز ثابتی بنام ورزش قرار بدهیم و آخرین گام می‌خواهیم مجموعه عادت های غلط و عادت های درست را بشناسیم که این نشانه های مسیر سلامت است. 

در دوره تثبیت درباره این مباحث صحبت میکنیم. سه دسته مخاطب داریم:
مخاطب اول، عمده کسانی هستند که وزن کم کردند و در وزن مناسب و ایده آل قرار دارند و ميخواهند بازگشت وزن نداشته باشند. توضیح خواهیم داد که رژیم اصولی برای شما چیست و چگونه از رژیم کاهش وزن به رژیم اصولی پایدار برای تثبیت انتقال دهید ورزش را هم در کنار عادت های غلط توضیح خواهیم داد این دو بخش اساس کار ماست و یک بخش های مشترکی با دو گروه بعدی که در تثبیت حضور دارند.
گروه دوم کسانی هستند که در تثبیت حضور دارند در وزن ایده آل قرار ندارند و در حال وزن کم کردن هستند و می‌گویند اگر عادت های غلط را کامل بشناسیم از الان سعی می‌کنیم آن عادت های غلط را کنار گذاشته و یا عادت های خوب را در برنامه قرار دهیم تا زمانی که به تثبیت رسیدیم یک دنیای ناشناخته نباشد. یک مشیری بوده که طی کردیم و از این به بعد هم با یکسری تغییرات ادامه می‌دهیم آن دسته از افراد به آنها توصیه می‌شود آن تکه مربوط به برنامه غذایی هست را بشنوید ولی انجام ندهید چرا؟
به این خاطر که شما الان باید با رژیم کاهش وزن پیش بروید و هنگامی که به وزن ایده آل یا مناسب رسیدید آنوقت رژیم غذایی را کنار بگذارید رژیم جدید تثبیت را می‌نویسد و در کنارش نکات دیگر هم ملکه ذهن شده و به راحتی ادامه می دهید.
گروه سوم کسانی هستند که در وزن‌ ایده آل هستند و دارند بخاطر تغییر سبک زندگی مثلا ازدواج کردند از دانشجویی به شاغل شدن تبدیل شدن و به طبع فعالیت های بدنی آنها کمتر شده مستعد اضافه وزن هستند و حتی می‌گویند ۵-۴ کیلو اضافه کردیم و باید کم کنیم از آن به بعد تثبیت داشته باشیم به این عزیزانمان هم می گویم بیاید یک کار فشرده انجام دهیم وزن‌تان را به ایده آل برسونید و از آن به بعد تثبیت پیش برید و از آن به بعد برنامه غذایی تثبیت و ورزش را در کنار هم بگذارید.


برای تهیه DVD دوره تثبیت وزن که شامل 6 ساعت آموزش ویدیویی توسط دکتر حمیدرضا افراشته(رکورددار 66 کیلوکاهش وزن و بیش از یک دهه تثبیت در وزن ایده آل) اینجا کلیک کنید.